Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/ριών στη Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου