Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Τα μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών δημοσιεύουν τακτικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Πρόσφατες, ενδεικτικές δημοσιεύσεις στη συνέχεια:

 • Parola, F., Pallis, A.A., Song D-W. (2019), Shipping and Port Marketing, Transport Policy.

 • Parola, F., Pallis, A.A., Risitano, M., Ferretti, M. (2018). Marketing strategies of port authorities: A multi-dimensional theorisation, Transportation Research Policy and Practice Part A 111, 199-212.

 • Polydoropoulou, A., I. Pagoni, A. Tsirimpa, I. Tsouros (2019). “Modelling Travellers’ Behaviour in the Presence of Reward Schemes Offered for Green Multimodal Choices.” In “Data analytics: Paving the way to sustainable urban mobility”, Book series on Advances in Intelligent Systems and Computing, by Springer, Editors: Nathanail, E. and I.D. Karakikes.

 • Roumboutsos, A., A. Tsirimpa, I. Pagoni, A. Polydoropoulou. “MaaS: The Revenue Allocation Challenge.” Accepted for publication in UNECE Report “Transport Trends and Economics 2018–2019: Mobility as a Service”.

 • Seraphim Kapros, “Territorial aspects of actors’ cooperation strategies in maritime logistics chains and inland distribution networks” in Eds Thierry Vanelslander and Christa Sys, “Port Business; Market Challenges and Management Actions”, Antwerp University Press, 2014.

 • Alizadeh, A., Thanopoulou, H., & Yip T.L., 2017. Investors’ behavior and dynamics of ship prices: A heterogeneous agent model. Transportation Research Part E, 106, 98-114.

 • Thanopoulou, H. and Strandenes, S.P., 2017. A theoretical framework for analysing long-term uncertainty in shipping. Case Studies on Transport Policy, paper available at, http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2017.03.008

 • Lekakou, M. B., & Remoundos, G. (2015). Restructuring coastal shipping: a participatory experiment. WMU Journal of Maritime Affairs, 14(1), 109-122.

 • Jensen, A. K., Bergqvist, R. Y., Hjelle, H. M., & Lekakou, M. B. (2015). The perception and image of shipping. WMU Journal of Maritime Affairs, 1-38.

 • Maria Lambrou, Daisuke Watanabe, Junya Iida, “Shipping digitalization management: conceptualization, typology and antecedents”, Journal of Shipping and Trade, Vol. 4, Issue 11, 2019.

 • Maria Lambrou, Daniel Samson, Masaharu Ota, “Shipping innovation orientation and capabilities in the digital era”, International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 17, Issue 1, pp. 1-22, 2018.