Άρθρα σε Συνέδρια

Τα μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συμμετέχουν τακτικά  σε διεθνή και εθνικά συνέδρια όπου παρουσιάζουν σημαντικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες. Πλήρη κατάλογο τον δημοσιεύσεων θα βρείτε στα  βιογραφικά των αντίστοιχων μελών ΔΕΠ:

 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. and Gkorila, M. (2020). ‘Financing decisions for sustainable growth In the cruise industry’, Cartagena Conference – Cruise Dialogue, Colombia.
 • Syriopoulos T., Vasileiou, E., Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. and Vlachou, P. (2019). ‘Does the Value-at-Risk legislative framework lead to procyclical risk estimations?’ Financial Engineering and Banking Society, Athens.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Gavalas, D. and Karamanos, I. (2019). ‘Support vector machine (SVM) assessment in ship price forecasting’, IAME International Conference, Athens.
 • Kollia S. and Pallis A.A. (2019). Vertical integration in container ports: Assessing the European Commission decisional practice on competition effects. International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 2019,Athens, Greece, June
 • Roumboutsos, A., Kapros, S. and Vanelslander , (2019) Arriving: Why is Integrated Information so Difficult to Come by at Terminals? Transportation Research Board 2019 Annual Meeting, Washington D.C., Jan. 13 – 17, 2019
 • Tsouros, I., A. Polydoropoulou (2017). “Who will buy alternative fueled or automatic vehicles: A modular, behavioral modelling approach”, Paper presented at the Transportation Research Board 96th Annual Meeting, Washington, D.C., January 8-12, 2017.
 • Valentin C., Sys C., Vanelslander T., Roumboutsos A. (2016) Digital Innovation in the Port Sector: Objectives, Barriers and Facilitators, IAME Conference 2016, 23-26 August 2016, Hamburg Germany
 • Lirn, T.C., Strandenes, S., and Thanopoulou, H. 2016.A pilot AHP analysis of lay-up decision making in the dry bulk market . Paper presented at IAME, 23-26 August 2016, Hamburg, Germany
 • Nikitakos, N., Stefanakou, A., (2013). « The Impacts on Human Health of Wind
  Turbine Noise Emissions & the Installation Prospective of Floating Wind Parks in
  Remoted Areas as a Solution». Paper presented at the EchoPolis Conference, «Sound,
  Noise, Music in Re-thinking the City». Greece, Athens
 • Kamargianni, M., M. Ben-Akiva, and A. Polydoropoulou (2014). “Integrating Social
  Interaction into Hybrid Choice Models.” Presented at the 93rd Annual Meeting of
  the Transport Research Board (TRB), Washington D.C., 12-16 January, 2014.
 • Kamargianni, M., and A. Polydoropoulou (2014). “Social Networking Effect on Net
  Generation’s Trip Making Behavior. Findings from a Latent Class Model.” Presented at
  the 93rd Annual Meeting of the Transport Research Board (TRB), Washington D.C., 12-
  16 January, 2014.
 • Tsouros, I., and A. Polydoropoulou (2014). “Data-Rich Environments: Integrating GPS
  traces with GIS cognitive maps for a sustainable transport analysis” Paper presented at
  2nd conference on sustainable urban mobility, Volos, Greece, 5-6 May, 2014