Ομάδα «Trends»​

T

#

Θέμα

Προτείνων φορέας

Επιβλέπουσα Επιτροπή

Φοιτητής/τρια

Επιβλέπων/ ουσα

Μέλη

T1

5

Change in crude oil producing countries. How is the freight market affected and what is the impact between crude oil and refined oil (as not all countries have refineries)?

Credit Suisse

Δ. Γαβαλάς

Γ. Βαγγέλας

Α. Ρουμπούτσου

Μάργαρη Κυριακή

T2

6

The evolution and future of Shipbuilding Industry in Greece

ELINT

Ν. Νικητάκος

Α. Ρουμπούτσου

Θ. Λίλας

Καθαροσπόρης Κων/νος

T3

10

The evolution and current situation of Short Sea Shipping in Greece

EENMA

Μ. Λεκάκου

Γ. Βαγγέλας

Σ. Κάπρος

Μπαρμπαρούσης Γιώργος

T4

19

The evolution of ship finance in the last two decades

WISTA

Δ. Γαβαλάς

O. Σχινάς

Μ. Λεκάκου

Ιωάννα Παππά

T5

22

The after COVID era and how it will affect the shipping industry

WISTA

Α. Πολυδωροπούλου

Κ.  Πάνου

Α. Κοτρίκλα

Μπαλαχούτης Νικόλαος